Ruszamy z kolejną edycją Nagrody Frankiewicza!!!

Nagroda im. Macieja Frankiewicza jest dla młodych, którzy Ojczyznę postrzegają, jako wartość najwyższą i dlatego zasługują na miano Patriotów wolnej Polski.

Nagroda ufundowana jest dla upamiętnienia postaci Macieja Frankiewicza – człowieka prawego serca, wielkiej odwagi i konsekwencji
w działaniu.

Nagroda jest przyznawana osobom o cechach:

● niezłomność, odwaga, połączona z umiejętnością natychmiastowej reakcji na zagrożenie i podejmowaniem ryzykownych działań;
● miłość do Ojczyzny
● krzewienie postaw patriotycznych w codziennym życiu
● prawość intencji i uczciwość w działaniach
● poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje, ochrona i opieka nad innymi
● optymistyczne spojrzenie na świat i otaczających go ludzi
● pogoda ducha, humor, umiejętność cieszenia się nawet małymi sukcesami
● rozbudzanie w innych pasji i zachęcanie do efektywnego działania
● życzliwy stosunek do otoczenia

Nagroda im. Macieja Frankiewicza ma formę statuetki oraz nagrody pieniężnej (5 000 złotych).

Kandydatów do Nagrody mogli zgłaszać:

– osoby prywatne,
– organizacje i osoby prawne,
– instytucje publiczne.

Opis szczegółowy Konkursu znajduje się w Regulaminie Nagrody im. Macieja Frankiewicza znajdującym się na stronie www.nagrodafrankiewicza.pl

Sponsorem projektu jest: