Warsztaty patriotyczne dla poznańskich szkół

W marcu i kwietniu przeprowadziliśmy kilkanaście warsztatów patriotycznych dla uczniów poznańskich szkół.

Uczniowie w ramach zajęć musieli odpowiedzieć na pytania:

1. Czy kibic KKS Lech , to patriota?

2. Jak uczyć i promować gwarę poznańską? – jako przejaw lokalnego patriotyzmu

3. Czy warto kupować w zagranicznych sklepach? – patriotyzm gospodarczy

4. Jak promować wartości patriotyczne za pomocą internetu i sieci społecznościowych

Uczniowie ZSS pracują w grupach opracowywali w/w zagadnienia oraz je przedstawiali na formu klasy

Na koniec zajęć obejrzeli krótki film dot. śp. Macieja Frankiewicza – v-ce prezydenta m. Poznania, oraz poznali zasady ubiegania się o Nagrodę im. M. Frankiewicza.

Nagroda im. Macieja Frankiewicza jest dla młodych, którzy Ojczyznę postrzegają, jako wartość najwyższą i dlatego zasługują na miano Patriotów wolnej Polski.
Nagroda jest przyznawana osobom o cechach:
● niezłomność, odwaga, połączona z umiejętnością natychmiastowej reakcji na zagrożenie i podejmowaniem ryzykownych działań;
● miłość do Ojczyzny
● krzewienie postaw patriotycznych w codziennym życiu
● prawość intencji i uczciwość w działaniach
● poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje, ochrona i opieka nad innymi
● optymistyczne spojrzenie na świat i otaczających go ludzi
● pogoda ducha, humor, umiejętność cieszenia się nawet małymi sukcesami
● rozbudzanie w innych pasji i zachęcanie do efektywnego działania
● życzliwy stosunek do otoczenia
Nagroda im. Macieja Frankiewicza ma formę statuetki oraz nagrody pieniężnej (5 000 PLN)

Mamy nadzieję, że taka forma krzewienia wartości patriotycznych była atrakcyjna dla uczniów ZSS