Otrzymaliśmy dofinansowanie na Polsko-Rosysjką Wymianę Młodzieży

Projekt polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży „Niech śmiech nas połączy” będzie polegał na organizacji dwóch spotkań. Na pierwsze z nich grupa młodzieży z Rosji – z Kaliningradu i obwodu kaliningradzkiego – zostanie zaproszona do Poznania. Kolejne spotkanie odbędzie się w Kaliningradzie, dokąd przyjedzie grupa młodych Polaków. Każda z grup będzie składała się z 15 studentów w wieku 19-26 lat i towarzyszyć jej będzie dwóch opiekunów.

Uczestnicy projektu spędzą wspólnie 7 dni w Polsce oraz 7 dni w Rosji. Za dobór uczestników rosyjskich odpowiada organizacja YMCA-Jantar, wybór polskiej młodzieży należy do organizatora projektu – Fundacji im. Macieja Frankiewicza we współpracy z poznańskimi szkołami i środowiskami młodzieżowymi. Przy wyborze kandydatów kładziemy nacisk na ich sytuację ekonomiczną oraz miejsce zamieszkania. Zależy nam, aby młodzież uczestnicząca w projekcie pochodziła również z mniejszych miejscowości oraz wiosek. Zarówno podczas pobytu w Poznaniu, jak i w Rosji, młodzież obu narodowości będzie uczestniczyć w bogatym programie zajęć integracyjnych, warsztatów, spotkań i dyskusji, skupionych na tematyce śmiechu i poczucia humoru.

Uczestnictwo w projekcie będzie dla młodych ludzi szansą na rozwinięcie umiejętności interpersonalnych, improwizatorskich, aktorskich. Warsztaty poprowadzone będą przez specjalistów – trenerów śmiechu, aktorów oraz facylitatora, pełniącego rolę „przewodnika” w procesie uczenia się grupy, prowadzącego dyskusje, ułatwiającego komunikację i dążenie do wspólnych wniosków oraz zachęcającego każdego z uczestników do pełnego zaangażowania. Spotkania młodzieży zostaną wzbogacone programem krajoznawczym.

Projekt polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży stworzy warunki do wzajemnego zbliżenia młodych ludzi z obu krajów. Młodzież będzie miała okazję poznać rówieśników, ich życie i poglądy, a jednocześnie udoskonalić umiejętności językowe, poznać historię i kulturę sąsiedniego kraju. Projekt ma na celu przezwyciężanie uprzedzeń oraz przyczynienie się do budowy pozytywnych relacji pomiędzy Polakami i Rosjanami.