Warsztaty patriotyczne z Fundacją im. Macieja Frankiewicza

Tematem przewodnim jest nowoczesny patriotyzm.

Współczesny patriotyzm zrywa z błędnym przekonaniem, że miłość do Polski jest czymś archaicznym
lub wstydliwym. Przeciwnie, postawa szacunku i oddania własnej Ojczyźnie w dzisiejszych czasach nic
nie straciła na swojej aktualności. Być może pewne tradycyjne kategorie i sposoby pielęgnowania
patriotyzmu kształtowane w okresie walki o niepodległość powinny dziś zostać uzupełnione o nowe
spojrzenie. Jakie spojrzenie na współczesny patriotyzm ma młodzież?

Program warsztatów

Czas trwania 40 min
– wstęp – wprowadzenie do patriotyzmu w czasie walki o niepodległość – ok. 5- 7 minut
– dyskusja na temat Współczesnego patriotyzmu

Podział klasy na podgrupy tematyczne i dyskusja zgodnie z tematyką podaną poniżej. Podczas pracy
w grupie, swoje argumenty i ujęcie tematu młodzież przestawi w formie graficznej na specjalnych
posterach i zaprezentuje w podsumowaniu całej klasie.

Tematy do podjęcia:

Jak można okazywać szacunek godłu, fladze i hymnowi narodowemu?Czy patriotyzmem jest dbałość o przekazywanie dzieciom w rodzinie wartości narodowych?
Czy kibic jest patriotą?
Czy decyzja o emigracji jest niepatriotyczna?
Czy poszanowanie i przestrzeganie prawa można rozumieć jako patriotyzm?
Czy dbałość o przestrzeń wokół nas, dzielnicę, sąsiedztwo jest także formą nowoczesnego
patriotyzmu?
A wypełnianie obowiązków zawodowych – czy także jest współczesnym patriotyzmem?
Czy posługiwanie się poprawną polszczyzną, unikanie zapożyczeń językowych, także można nazwać
nowoczesnym patriotyzmem?
Czy patriotyzm dla młodzieży jest w ogóle ważny? Czy w konkretnej grupie młodzieży jest modny czy
wręcz przeciwnie? I dlaczego?
Na ile współcześnie patriotyzm jest potrzebny? – do ok.25 minut
– prezentacja postaci Macieja Frankiewicza (film)– 10 minut

Korzyści dla uczniów:
– uświadomienie młodzieży jakie formy przybierać może nowoczesny patriotyzm
– zrewidowanie ich własnych poglądów odnośnie patriotyzmu
– zapoznanie młodzieży z postacią Macieja Frankiewicza jako lokalnego patrioty
– zajęcia będą doskonalić formę dyskusji i formułowania argumentów

Pobierz ofertę