Nagroda im. Macieja Frankiewicza – znamy zwycięzcę

Gala przyznania NAGRODY IM. MACIEJA FRANKIEWICZA, odbyła się 16 czerwca o godz. 12:00 w sali Białej Urzędu Miasta Poznania.
Podczas Gali został wyłoniony zwycięzca spośród 10—ciu nominowanych. Wręczono mu nagrodę w formie statuetki oraz 5.000 zł – ufundowane przez Fundację PKO Banku Polskiego.
Ponadto, w tym roku przyznana została także Nagroda Internautów.

Szczegóły dotyczące konkursu https://www.facebook.com/NagrodaFrankiewicza/

Pełna fotorelacja z tegorocznej edycji konkursu znajdują się

Nagroda im. Macieja Frankiewicza przyznawana jest młodym patriotom (osobom w wieku 15-25 lat) o cechach charakteryzujących Macieja Frankiewicza:

*   odwaga i niezłomność,
*   umiejętność natychmiastowej reakcji na zagrożenie i podejmowanie ryzykownych działań,
*   miłość do Ojczyzny
*   krzewienie postaw patriotycznych w codziennym życiu,
*   prawość intencji i uczciwość w działaniach,
*   poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje, ochrona i opieka nad innymi,
*   optymistyczne spojrzenie na świat i otaczających go ludzi,
*   pogoda ducha, humor, umiejętność cieszenia się nawet małymi sukcesami,
*   rozbudzanie w innych pasji i zachęcanie do efektywnego działania,
*   życzliwy stosunek do otoczenia.

Kapituła Nagrody im. Macieja Frankiewicza wyłoniła na początku maja 10-oro nominowanych do Nagrody im. Macieja Frankiewicza.

Spośród wszystkich zgłoszeń wybrano nominowanych (podani w kolejności alfabetycznej):

*   Jakub Karol Adamczewski
*   Alan Gąsiorek
*   Mikołaj Grześkowiak
*   Martin Halasz
*   Aleksandra Kołodziejek
*   Mikołaj Kostaniak
*   Marcin Maliszewski
*   Aleksandra Putowska
*   Franciszek Szkudelski
*   Małgorzata Witek

ZAPRASZAMY NA STRONĘ KONKURSU

http://www.nagrodafrankiewicza.pl/