Fundacja im. Macieja Frankiewicza została ustanowiona 27 lutego 2015 roku.

Jej Fundatorami są Joanna Frankiewicz, Ryszard Grobelny oraz Tomasz Kayser.

Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30 kwietnia 2015 roku i od tego dnia zaczęła swoją działalność.

Jej celem jest działalność społecznie użyteczna na rzecz propagowania zdrowego trybu życia, postaw prozdrowotnych oraz aktywnego spędzania czasu wolnego wśród dzieci i dorosłych, pogłębianie umiejętności ogólnorozwojowych, krzewienie sportowej rywalizacji jak również postaw patriotycznych w codziennym życiu.

Prezesem Zarządu jest Paweł Adamów.